Lista kodów banków

Aby wyświetlić klientom formularz płatniczy, przez który będą mogli zapłacić z użyciem systemu iDEAL, musisz najpierw pobrać listę dostępnych banków. Służy do tego metoda idealBankCodes.

Zacznij od odpytania PayLane o liste banków:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 try {
    $status = $client->idealBankCodes();
  }
  catch (Exception $e) {
    // handle exception
  }
 
  if (!$client->isSuccess()) {
    $error_number = $status['error']['error_number'];
    $error_description = $status['error']['error_description'];
    // handle error
  }
1
2
3
4
5
begin
  status = client.ideal_bank_codes()
rescue PayLane::ClientError => e
  # handle exception here
end
1
2
3
4
5
6
try:
  status = client.ideal_bank_codes()
except Exception, e:
  # handle exception
  print e
  sys.exit()

Teraz możesz wyświetlić swoim klientom opcje płatności (może się to różnć w zależności od języka programowania / frameworku). Oto ogólny przykład:

1
2
3
4
5
6
7
<select name="bank-code">
  <?php
    foreach ($status['data'] as $bank) {
      echo sprintf('<option value="%s">%s</option>', $bank['bank_code'], $bank['bank_name']), "\n";
    }
  ?>
</select>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
if client.success?
  status['data'].each do |bank|
    # inject the returned bank data into your payment form, example:
    puts '<option value="%s">%s</option>' % [bank['bank_code'], bank['bank_name']]
  end
else
    puts "Error number: #{status["error"]["error_number"]}, \n"\
         "Error description: #{status["error"]["error_description"]}"
    exit
end
1
2
3
4
5
6
7
if client.is_success():
  for bank in status['data']:
    # inject the returned bank data into your payment form, example:
    print '<option value="%s">%s</option>' % (bank['bank_code'], bank['bank_name'])
else:
    sys.exit('Error number: ' + str(status["error"]["error_number"]) + '\n' \
             'Error description: ' + str(status["error"]["error_description"]))

Gdy formularz zostanie wysłany, należy wywołać metodę ideal/sale, co pozwoli na przeprowadzenie transakcji.