Przykłady cURL

cURL jest jednym z bardziej podstawowych narzędzi umożliwiających wysyłanie zapytań do API. Sposób użycia jest bardzo prosty, wystarczy wywołać komendę w linii poleceń z odpowiednimi parametrami (dane dostępowe oraz dot. zapytania).

Poniżej przedstawiamy prosty przykład, realizuje on testową płatność kartą z użyciem metody cards/sale. Użyjemy danych do transakcji z przykładów na naszej stronie. Możesz skopiować poniższy kod, ale pamiętaj, by wstawić swoją nazwę użytkownika i hasło.

curl --request POST 'https://your_login:your_password@direct.paylane.com/rest/cards/sale' \
     --data '{"sale": {"amount":19.99, "currency":"EUR", "description":"Product #1"}, "customer":{"name":"John Doe", "email":"john@doe.com", "ip":"127.0.0.1", "address":{"street_house":"1600 Pennsylvania Avenue Northwest", "city":"Washington", "state":"DC", "zip":"500", "country_code":"US"}}, "card":{"card_number":"4200000000000000", "expiration_month":"03", "expiration_year":"2017", "name_on_card":"John Doe", "card_code":"123"}}'
Do powyższego zapytania możesz także dodać inne, opcjonalne parametry, np. --i lub
--header 'Content-type:application/json'.

Odpowiedź powinna wyglądać podobnie do tej:

{"success":true,"id_sale":1234567}

Spróbujmy teraz pobrać informacje o transakcji, którą właśnie wykonaliśmy. Wywołajmy zatem metodę sales/info, podając numer ID naszej transakcji:

curl --request GET 'https://your_login:your_password@direct.paylane.com/rest/sales/info' \
     --data '{"id_sale":1234567}'

Powinniśmy zobaczyć teraz odpowiedź podobną do poniższej:

{"success":true, "id_sale":1234567, "status":"PERFORMED", "is_refund":false, "is_chargeback":false, "is_reversal":false, "amount":"19.99", "currency":"EUR", "description":"Product #1", "customer":{"name":"John Doe", "email":"john@doe.com"}, "card":{"name":"John Doe", "number":"4200...0000"}}

Wystarczy zatem określić metodę HTTP (np. GET lub POST), podać dane do API PayLane oraz dane samego żadania, by z powodzeniem komunikować się z API używając cURL.