Testowe numery kart

Aby dobrze przeprowadzić testy, potrzebujesz oczywiście stosownego zestawu danych kart. Nie ma potrzeby, byś używał do testów własnej karty. Wprawdzie żadne środki nie zostaną z niej pobrane, jeśli korzystasz z konta testowego, to jednak z pewnością będziesz chciał przeprowadzić testy symulujące konkretne sytuacje, np. użycie różnego rodzaju kart. Poniżej znajduje się tabela z zestawem numerów testowych kart, których można używać do symulacji.

Możesz także wywołać konkretne błędy transakcji (dla celów testowych) wpisując kod błędu jako kwotę transakcji.

Common sale tests
Numer Wystawca Test/przeznaczenie
4111111111111111 Visa Sale successful.
4200000000000000 Visa Sale successful.
5500000000000004 MasterCard Sale successful.
370000000000002 American Express Sale successful.
586824160825533338 Maestro International Sale successful.

3-D Secure tests
Numer Wystawca Test/przeznaczenie
4012001036275556 Visa Unable to verify card enrollment (enrollment check error 720)
4012001038488884 Visa Unable to verify card enrollment (enrollment check error 720)
4012001036298889 Visa Unable to verify card enrollment (enrollment check error 720)
4012001038443335 Visa 3-D Secure Enrollment testing – card not enrolled in 3-D Secure
4012001036853337 Visa Card enrolled, verification failed (sale error 703)
4012001036983332 Visa Card enrolled, verification failed (sale error 703)
4012001037490006 Visa Card enrolled, verification failed (sale error 703)
4012001037167778 Visa Card not eligible for 3-D Secure, sale successful
4012001037461114 Visa Card enrolled, authentication failure (sale error 704)
4012001037484447 Visa Card enrolled, authentication not available (sale error 725)

AVS (Addres Verification System) tests
Number Vendor Notes/purpose
4055018123456780 Visa AVS result “X” (exact match)
4055019123456788 Visa AVS result “Y” (exact match)
4055010123456787 Visa AVS result “A” (ZIP mismatch)
4055017123456782 Visa AVS result “W” (street mismatch)
4055020123456786 Visa AVS result “Z” (street mismatch)
4055013123456781 Visa AVS result “N” (ZIP and street mismatch)
4055011123456785 Visa AVS result “E” (logical error/AVS not supported)
4055012123456783 Visa AVS result “G” (logical error/AVS not supported)
4055015123456786 Visa AVS result “S” (logical error/AVS not supported)
4055016123456784 Visa AVS result “U” (logical error/AVS not supported)
4055014123456789 Visa AVS result “R” (technical error/issuer not available)